Information

Egenkontroll för fastighetsägare

Informationsblad om egenkontroll för fastighetsägare.

Sammanfattning

Miljöbalken innehåller de grundläggande bestämmelserna om egenkontroll. Med en bra egenkontroll försäkrar du dig om att lagstiftningen följs. Du får bättre kontroll över din verksamhet samtidigt som riskerna för påverkan på människors hälsa och miljön minskar.