Information

Efter olyckan

Information om var du kan vända dig om du varit med om en olycka.

Dokument

Efter olyckan

PDF, 555 KB | Lyssna

Sammanfattning

Ring ditt försäkringsbolag

Det är viktigt att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag så fort som möjligt efter olyckan. De har skadereglerare som jobbar med att registrera materiella skador och personskador som kan ha uppstått.

Vid en trafikolycka

Uppsala brandförsvars främsta uppgift är att försiktigt och skonsamt ta hand om de skadade genom att till exempel klippa sönder en bil och göra den strömlös.Vi spärrar också av olycksplatsen så att den blir säker för de skadade och för räddningspersonalen.

Om fordonet behöver bärgas ska du ringa till den bärgare som ditt försäkringsbolag hänvisar till. Om polis finns på platsen sköter de vanligtvis kontakten med bärgare.

Vid en brand

När Uppsala brandförsvar har avslutat arbetet med branden är det den som äger fastigheten som har det fulla ansvaret för byggnaden. Den som bor i eller använder fastigheten har ansvar för det som finns i bostaden.

Om du inte kan bo kvar efter en brand kan du få hjälp med tillfälligt boende, genom ditt försäkringsbolag eller genom socialtjänsten (om du saknar ekonomiska resurser). Det saneringsföretag som ditt försäkringsbolag anlitar sanerar ditt bohag, dina kläder och textilier.

Utredning och uppföljning

Uppsala brandförsvar följer alltid upp och utvärderar alla räddningsinsatser. Vid svårare händelser utreder vi vad som orsakat olyckan och hur insatsen gick. Om någon har omkommit i en trafikolycka gör även transportstyrelsen en undersökning. Vid bränder utreder polisen om den orsakades av ett brott.