Policy

Drift- och kvalitetsplan

Drift- och kvalitetsplanen redovisar äldrenämndens syn på samspel med egenregi, privata och andra externa aktörer inom vård, omsorg och service för äldre.

Dokument

Sammanfattning

Planen beskriver fem viktiga drivkrafter som ska stärka samspelet mellan olika aktörer inom äldreomsorgen. Planen beskriver också andra viktiga förutsättningar för hur aktörerna kan utveckla kvalitetet i verksamheten och arbeta på ett mer kostnadseffektivt sätt. 

Drivkrafterna är:

  • återkommande upphandling och valmöjligheter
  • långsiktiga planeringsförutsättningar och stabilitet
  • värdeframgångar (incitament)
  • delaktighet och påverkansmöjligheter
  • systematisk och transparent uppföljning

Planen föreslår inga förändringar gällande hemvården och övriga verksamheter inom den närmsta tiden.