Pågående dialog

Utställning av fördjupad översiktsplan för Södra staden

Dialogen avslutas

3 mars 2017, 23:59

Sammanfattning

Utställningen startar 16 december och slutar 3 mars. Södra staden är ett utvecklingsområde som sträcker sig från Polacksbacken i norr till Sunnersta i söder. Kommunen har tagit fram ett förslag på en fördjupad översiktsplan för Södra staden. Planen ska ta ett samlat grepp om områdets utveckling. Här kan du lämna synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan.

Dokument

Beskrivning

Uppsala är en stad som växer. Därför behövs bostäder, arbetsplatser och annat som en större stad har att erbjuda. Södra staden har möjlighet att möta dessa behov. Södra staden har därför pekats ut som ett utvecklingsområde i den kommunövergripande översiktsplanen. Idag pågår redan både byggnation och planering av nya områden och stadsdelar i Södra staden. Men området är fortfarande lågt exploaterat jämfört med andra delar av staden.

Öppna dialogmöten

Du är välkommen att träffa politiker och tjänstemän för att ställa frågor och samtala om förslaget. 

Ulleråker
Tid: 31 januari 17.00–20.00
Plats: Skrivsalen Lundellska skolan 

Ultuna
Tid: 2 februari 17.00–20.00
Plats: Loftets stora sal

Lämna synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter via e-post till sodrastaden@uppsala.se eller via brev till Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala

Relaterade dokument

Underlagsrapporter som tillkommit inför utställning om fördjupad översiktsplan för Södra staden 

Underlagsrapporter till fördjupad översiktsplan för Södra staden inför samrådet