Resultat av dialog

Tyck till om Uppsala kommuns blivande kulturskola

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Medborgardialogen om kulturskola i Uppsala genomfördes i november 2015. Vi använde oss av en webbenkät och snabbintervjuer på plats i Gottsunda centrum och Gränby centrum, samt fokusgrupper på två grundskolor.

21 april beslutade kulturnämnden att starta kulturskola till hösten 2016. Uppsala musikskola har fått uppdraget att bredda sig och införa fler kulturämnen. Den kommunala verksamheten ändrar namn till Uppsala kulturskola och erbjuder till hösten dans- och teaterkurser. Mer information finns på Uppsala kulturskolas webbplats.

Kulturförvaltningen har samtidigt fått uppdraget att utreda hur externa aktörer, andra än kommunen, ska kunna få bidrag för kulturkurser för barn och unga. Utredningen kommer att genomföras under hösten 2016.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

21 oktober 2015, 00:00 till

22 november 2015, 00:00

Sammanfattning

Uppsala kommun startar en kulturskola hösten 2016. Vi vill hjälpa barn och unga att utöva och uppleva kultur, och på så sätt motverka kulturell ojämlikhet. Hjälp oss gärna genom att svara på några frågor.

Beskrivning

Kulturskolan ska erbjuda frivillig undervisning i att dansa, spela instrument, sjunga, måla, fotografera, filma, spela teater och många andra estetiska ämnen. Kulturskolan ska finnas där barnen är, lokalt ute i stadsdelarna och i tätorterna på landsbygden. Kulturskolan riktar sig mot barn och ungas fria tid och samlar olika aktörer till ett attraktivt utbud.