Resultat av dialog

Upphävande del av detaljplan för Skölsta - granskning

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 25 september 2017.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

28 maj 2018, 00:00 till

11 juni 2018, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att upphäva en mindre del av detaljplan för Skölsta (dnr 2012-20025, akt 0380-P2014/22). Anledningen till upphävandet är att nuvarande detaljplanebestämmelser hindrar åtkomsten till marken på andra sidan om det område där detaljplanen upphävs.

Beskrivning

Skölsta är beläget öster om Uppsala, en dryg kilometer från stadsdelen Årsta.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se