Avslutad dialog

Upphävande del av detaljplan för Skölsta - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

28 maj 2018, 00:00 till

11 juni 2018, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att upphäva en mindre del av detaljplan för Skölsta (dnr 2012-20025, akt 0380-P2014/22). Anledningen till upphävandet är att nuvarande detaljplanebestämmelser hindrar åtkomsten till marken på andra sidan om det område där detaljplanen upphävs.

Beskrivning

Skölsta är beläget öster om Uppsala, en dryg kilometer från stadsdelen Årsta.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se