Resultat av dialog

Tyck till om Uppsalas idrotts-och fritidsanläggningar

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Totalt deltog 818 personer i dialogen.

Du som uppgav namn och e-postadress får en sammanställning av resultatet via e-post som återkoppling på ditt deltagande och ditt engagemang.

Resultatet från medborgardialogen används till tre olika kategorier av åtgärder:

  • förslag på underhållsåtgärder i befintliga anläggningar (vidarebefordras till fastighetsägaren för att dessa ska kunna ingå i underhållsplaneringen)
  • förslag på utvecklingsåtgärder i befintliga anläggningar (ingår i lokalförsörjningsplaneringen)
  • förslag på investeringsåtgärder för nya anläggningar (ingår i lokalförsörjningsplaneringen).

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

5 maj 2017, 00:01 till

5 juni 2017, 23:59

Sammanfattning

Saknar du några idrotts- eller fritidsanläggningar i Uppsala? Hur vill du att vi utvecklar dem som redan finns? Lämna dina idéer till oss så tar vi med dem i det fortsatta planeringsarbetet.

Beskrivning

Att ha en dialog med dig som kommuninvånare är en viktig del i vårt arbete med att planera idrotts- och fritidsanläggningar. För att planeringen ska bli trovärdig och träffsäker jobbar vi på flera sätt med att ta reda på vilka behov olika målgrupper har. 

I den här dialogen kan du lämna synpunkter på

  • vilken sorts idrotts- och fritidsanläggning du tycker är viktigast 
  • vilka nya anläggningar du tycker att vi ska prioritera och var du tycker att de ska placeras
  • vilken eller vilka befintliga anläggningar du tycker ska utvecklas och på vilket sätt. 

Vi sammanställer de förslag och idéer som kommer in. Därefter blir de en del av det underlag som tjänstepersoner och förtroendevalda använder när de beslutar om hur kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska utvecklas, nu och i framtiden. Hur anläggningarna utvecklas beror också på de ekonomiska ramarna.