Avslutad dialog

Tyck till om ungdomskultur i centrala Uppsala

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

10 januari 2018, 10:00 till

26 januari 2018, 23:59

Sammanfattning

Kommunen utreder kulturverksamheten för dig som är 13–25 år, därför vill vi veta vad du tycker om kulturutbudet i centrala Uppsala.

Beskrivning

Vilka kultur- och fritidsaktiviteter skulle du vilja att det fanns mer av? Vad tycker du om att göra och vad är viktigt för dig? Dela med dig av dina tankar i webbenkäten, du har till 26 januari på dig.

Stort tack för att du deltar!

Om du har frågor om undersökningen, kontakta Runa Krehla, strateg på kulturförvaltningen, runa.krehla@uppsala.se, 018-727 17 59.