Tyck till om förslag till nytt kulturpolitiskt program

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Du kan välja att svara helt anonymt. Då låter du bli att kryssa för någon av alternativen.

Kulturnämnden ansvarar för insamlandet av synpunkter i detta formulär. 

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.