Avslutad dialog

Tyck till om detaljplanen för Lindbackens skola – samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

17 juni 2016, 00:00 till

2 september 2016, 00:00

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny grundskola, idrottshall och förskola i Lindbacken.

Beskrivning

Förslag till detaljplan

Detaljplanen för Lindbackens skola gör det möjligt att bygga en ny grundskola, idrottshall och förskola med plats för totalt cirka 600 elever. Planområdet ligger i ett centralt läge i Lindbacken, cirka 8 kilometer nordost om centrala Uppsala.

Detaljplanen var på samråd från 17 juni till och med 2 september 2016. 

Ta del av planbeskrivningen på bygg.uppsala.se