Resultat av dialog

Tyck till om detaljplanen för Centrala Ulleråker

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Ett antal teman framkom som särskilt viktiga och kan summeras enligt följande punkter:

  • balans mellan stadsmiljö och natur
  • högt och tätt byggande
  • mysig, lummig och varierad stadsdel
  • en inkluderande blandstad med närhet till sevice
  • ett levande och lummigt torg
  • kultur, idrott och fritid
  • trygghet
  • smarta trafiklösningar.

Dialogtillfället ansågs ha en bra blandning av information och diskussion. Små grupper vid olika bord som diskuterar med representanter från kommunen, arkitekter och byggherrar uppskattades. Man ser gärna att beslutsfattare, projektledare och byggbolag är med. En fortsatt dialog i olika format önskas så att man når fler. Möjligheten att se planer och ge kommentarar på internet skulle vara positivt.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

17 juni 2016, 00:00 till

2 september 2016, 00:00

Sammanfattning

Planprogrammet för Ulleråker är godkänt och de första detaljplanerna börjar ta form. Nu kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen för Centrala Ulleråker.

Beskrivning

Förslag till detaljplan

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 800 bostäder, förskola, centrumverksamhet, ett torg med hållplats för kollektivtrafik och två större parkeringshus. Planområdet ligger mellan Dag Hammarskjölds väg och Ulleråkersvägen och utgör Ulleråkers nya centrum i planprogrammet för Ulleråker.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se