Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för Årsta torg

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

20 maj 2016, 00:00 till

2 september 2016, 00:00

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av bostadsbebyggelse, kommersiell och offentlig service och att skapa ett nytt Årsta torg. Torget ska utgöra den mest centrala platsen i Östra Sala backe och bli en handels- och mötesplats i den nya stadsstruktur som växer fram.

Beskrivning

Förslag till detaljplan

I förslaget byggs Årsta centrum till och förlängs västerut för att möta Fyrislundsgatan och ansluta till den planerade bebyggelsen längs det tidigare kraftledningsstråket. Utvecklingen av Östra Sala backe ska ske med människan i centrum och med ett starkt fokus på långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Läs förslaget till detaljplan och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se

Läs om utvecklingen av Östra Sala backe på projektets egen webbplats