Resultat av dialog

Tyck till om Bruksförvaltarens lekplats i Vattholma

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Uppsala kommun ska renovera lekplatsen vid Bruksförvaltarvägen i Vattholma. I mars publicerade vi en enkät  för att få veta vad du som bor i Vattholma tycker om lekplatsen idag och hur du vill att den ska utformas.

31 personer svarade på enkäten och de flesta som svarade bor i Vattholma. En dryg tredjedel angav att de använder lekplatsen varje dag eller varje vecka, en tredjedel besöker lekplatsen varje månad/då och då och en knapp tredjedel aldrig.

Som anledning till att besöka lekparken angav de som svarade närheten till hemmet, att där finns andra barn att leka med, att lekplatsen ligger i ett grönområde och att det inte finns något annat att välja på.

Som anledning att inte besöka lekplatsen angav de som svarade att det finns lite att göra och att utbudet är tråkigt, lite att göra för de större barnen, att platsen är mörk vintertid och på kvällar, att platsen ligger långt från hemmet eller att förskolegården är roligare.

Det som uppskattas med lekplatsen idag är grönområdet omkring, att den ligger nära hemmet och de leksaker som redan finns på platsen.

De som svarade på enkäten saknar

 • lek för äldre barn
 • rolig och utmananande lek
 • färggladare utrustning
 • linbana
 • balansgång
 • klätterställning
 • snurrlek
 • gunga för små barn/korggunga
 • sopkorg
 • utegym
 • belysning.

Förslag på förbättringar

 • lekutrustning för äldre barn
 • klätterställning
 • rutschkana
 • balansgunga
 • kinagunga
 • småbarnsgungor/korggungor
 • parcour
 • tillgänglighetsanpassning
 • bättre belysning
 • utegym
 • grillmöjlighet
 • sopkorg
 • mjuk matta istället för gräs.

Arbetet med den nya lekplatsen börjar i höst.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

31 mars 2017, 01:00 till

18 april 2017, 23:59

Sammanfattning

Uppsala kommun planerar för en upprustning av Bruksförvaltarens lekplats i Vattholma.

Beskrivning

Vattholmas nya lekplats

I höst planerar Uppsala kommun att börja upprustningen av lekplatsen vid Bruksförvaltarvägen i Vattholma. Vi vill nu veta vad du som bor i Vattholma tycker om lekplatsen idag och hur du vill att den ska utformas.

Tyck till och lämna förslag

Du kan tycka till och lämna dina förslag 31 mars–18 april 2017.