Pågående dialog

Tyck till när Uppsala kommun tar fram ett nytt kulturpolitiskt program

Dialogen avslutas

31 maj 2018, 23:59

Sammanfattning

Uppsala kommun ska ta fram ett nytt kulturpolitiskt program. Programmet ska visa vilken långsiktig inriktning kommunen vill ha inom kulturområdet.

Beskrivning

Det nya kulturpolitiska programmet ska gälla från och med 2018. För att programmet ska bli så bra som möjligt vill Uppsala kommun veta vad du tycker!

Du kan lämna synpunkter vid två olika tillfällen. 

1. Tyck till om vad du vill ha med i ett nytt kulturpolitiskt program

Enkäten pågick 1 maj–1 december 2017.

2. Tyck till om utkastet till det nya kulturpolitiska programmet

Under våren 2018 ska det finnas ett utkast till kulturpolitiskt program. Då publicerar vi det här så att du kan komma tillbaka och tycka till om det.