Pågående dialog

Tyck till när Uppsala kommun tar fram ett nytt kulturpolitiskt program

Dialogen avslutas

31 december 2017, 23:59

Sammanfattning

Uppsala kommun ska ta fram ett nytt kulturpolitiskt program under 2017. Programmet ska visa vilken långsiktig inriktning kommunen vill ha inom kulturområdet.

Beskrivning

Det nya kulturpolitiska programmet ska gälla från och med 2018. För att programmet ska bli så bra som möjligt vill Uppsala kommun veta vad du tycker!

Du kan lämna synpunkter vid två olika tillfällen. 

1. Tyck till om vad du vill ha med i ett nytt kulturpolitiskt program

Tyck till genom att svara på frågorna i enkäten

Enkäten är öppen 1 maj–1 november.

Besök gärna något av höstens seminarier som arrangeras i samband med arbetet med det kulturpolitiska programmet:

  • Kulturella mötesplatser – måndag 18 september, 18.30-20.00 Stenhagens kultur- och bildningscentrum. Program för seminariet Kulturella mötesplatser. (PDF, 334 KB)
  • Ett rikare konstliv – måndag 2 oktober, 18.30–20.00 Missionskyrkan, Tovensalen.
  • Uppsala som internationell kulturstad – onsdag 11 oktober, 17.30–19.00 UKK.

Seminarierna är öppna för allmänheten. Information om program och plats kommer publiceras inför respektive seminarium.

2. Tyck till om utkastet till det nya kulturpolitiska programmet

I november ska det finnas ett utkast till kulturpolitiskt program. Då publicerar vi det här så att du kan komma tillbaka och tycka till om det.

Du kan lämna dina synpunkter på förslaget mellan 1 november och 31 december.