Avslutad dialog

Tillståndsprövning av vattenverksamhet, samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Kommunen planerar att bygga en ny öppningsbar bro (Tullgarnsbron) över Fyrisån för bil-, cykel- och gångtrafik. Bron ska ligga i höjd med Kungsängsesplanaden och förväntas minska trängsel- och miljöproblematiken vid Islandsbron.

Beskrivning

30 maj–20 juni pågick undersöknings- och avgränsningssamråd om tillstånd för planerad vattenverksamhet i samband med byggandet av Tullgarnsbron. Det gällde de delar av bron som ska anläggas i Fyrisån.

Samrådet pågick 30 maj–20 juni. Samrådsunderlag fanns tillgängligt

Samrådsunderlag

Läs samrådsunderlag för Tullgarnsbron. (PDF, 5 MB)