Avslutad dialog

Tillståndsprövning av vattenverksamhet, samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

30 maj 2018, 00:00 till

20 juni 2018, 23:59

Sammanfattning

Kommunen planerar att bygga en ny öppningsbar bro (Tullgarnsbron) över Fyrisån för bil-, cykel- och gångtrafik. Bron ska ligga i höjd med Kungsängsesplanaden och förväntas minska trängsel- och miljöproblematiken vid Islandsbron.

Beskrivning

30 maj–20 juni pågick undersöknings- och avgränsningssamråd om tillstånd för planerad vattenverksamhet i samband med byggandet av Tullgarnsbron. Det gällde de delar av bron som ska anläggas i Fyrisån.

Samrådet pågick 30 maj–20 juni. Samrådsunderlag fanns tillgängligt

Samrådsunderlag

Läs samrådsunderlag för Tullgarnsbron. (PDF, 5 MB)