Avslutad dialog

Strukturprogram för främre Boländerna

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

27 mars 2017, 00:00 till

10 maj 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på strukturprogrammet för främre Boländerna.

Beskrivning

Strukturprogrammet ska ses som ett förtydligande av Program för Boländerna och Innerstadsstrategin. Programmet visar principerna för en omvandling av stadsdelen till innerstad, med en intensivare markanvändning samt en innerstadsstruktur med mindre kvarter, mötesplatser och stadsgrönska. Programmet ska även tydliggöra var det är möjligt med höga hus och om utpekade kulturmiljöer bör och kan bevaras.

Läs strukturprogrammet och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.