Avslutad dialog

Skoldialogen

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

23 april 2016, 00:00 till

31 december 2017, 00:00

Sammanfattning

Uppsala behöver rekrytera runt 1 000 medarbetare till skolan och förskolan de kommande sex åren. Under året bjuder vi in medarbetare i skolan, föräldrar, elever och andra intressenter som universitet, fack och näringsliv i en skoldialog för att tillsammans formulera vad som gör det attraktivt att arbeta i Uppsalas skolor. Skoldialogen sker i flera steg. Under våren sker dialog med skolmedarbetare.

Beskrivning

Sverige står inför en nationell lärarkris och Uppsala behöver rekrytera runt 1 000 medarbetare till skolan och förskolan de kommande sex åren. För att Uppsala ska klara utmaningen ska kommunen samla medarbetare i skolan, föräldrar, elever och andra intressenter som universitet, fack och näringsliv i en skoldialog där man tillsammans formulerar vad som gör det attraktivt att arbeta i Uppsalas skolor. 

Dialogmöten våren 2016

Medarbetare vid förskolor och skolor bjuds in till dialogmöten där de får möjlighet att träffa och diskutera med förtroendevalda från utbildningsnämnden.

Skicka in synpunkter via e-post

Om du vill lämna synpunkter och idéer för vad du anser gör det attraktivt att arbeta i Uppsalas förskolor och skolor kan du skicka e-post till utbildningsnamnden@uppsala.se.