Resultat av dialog

Samråd om utvecklingen av Uppsala kulturskola och om stöd till kulturverksamhet för barn och unga

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Syftet med samrådet var att informera om var kommunen befinner sig i processen med den nya kulturskolan. I dialogen fokuserade man på två huvudfrågor:

  • Hur skulle föreningar kunna nå fler barn och unga med sin kulturverksamhet?
  • Hur skulle föreningar och den kommunala kulturskolan kunna samverka – vad kan föreningar bidra med och vad kan kulturskolan bidra med?

Vi fick in synpunkter från både föreningsliv och kommuninvånare. Synpunkterna togs med i arbetet att utveckla den kommunala kulturskolan och att ta fram ett nytt verksamhetsstöd för ideella organisationer som erbjuder verksamhet där barn och unga får utöva kultur.

Läs om det nya verksamhetsstödet för barns och ungas kulturutövandet.
Läs om Uppsala kulturskola verksamheter på kulturskolans webbplats. 

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

5 oktober 2016, 00:00 till

26 oktober 2016, 23:59

Sammanfattning

Kulturnämnden bjuder in föreningar till samråd om Uppsala kulturskola och hur ett stödsystem till föreningar med kulturverksamhet för barn och unga skulle kunna se ut.

Beskrivning

Syftet med samrådet är att informera var kommunen befinner sig i processen med den nya kulturskolan och diskutera två huvudfrågor:

Hur skulle föreningar kunna nå fler barn och unga med sin kulturverksamhet?
Hur skulle föreningar och den kommunala kulturskolan kunna samverka – vad kan föreningar bidra med och vad kan kulturskolan bidra med?

Tid och plats

Välj mellan två datum:

Onsdag 19 oktober 18.30 i Gränbyskolans matsal
Anmälan senast 13 oktober

Onsdag 26 oktober 18.30 i Sävja kulturcentrum, programrummet
Anmälan senast 20 oktober

Anmälan

Skicka anmälan till kulturforvaltningen@uppsala.se.

Skriv i mejlet vilken kväll ni vill närvara, vilken förening ni representerar och namn på deltagare.

Om ni inte har möjlighet att närvara kan ni mejla in era synpunkter runt diskussionsfrågorna till kulturforvaltningen@uppsala.se.