Avslutad dialog

Planprogram för Gottsundaområdet

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

23 april 2018, 00:00 till

4 juni 2018, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på förslaget till planprogram för Gottsundaområdet och handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra. Syftet med planprogrammet för Gottsundaområdet är att pröva möjligheten att tillföra 5 000–7 000 nya bostäder, allmän plats som parker, torg, gator och kollektivtrafikstråk samt lokaler för service i form av utbildning, idrott, kultur och handel. Syftet med handlingsplanen är att samordna det kortsiktiga och det långsiktiga arbete för ett socialt hållbart Gottsunda och Valsätra.