Resultat av dialog

Namnförslag på gång- och cykelvägar, vägar, torg och kvarter

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Namngivningsnämnden beslutade om nya namn på gång- och cykelvägar, vägar, torg och kvarter vid sitt möte 9 december.
Läs resultatet i mötesprotokollet.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

10 oktober 2016, 01:00 till

31 oktober 2016, 23:59

Sammanfattning

10 oktober–31 oktober kunde du lämna synpunkter på namnförslag på nya gång- och cykelvägar, vägar, torg och kvarter i Uppsala.

Beskrivning

Områden med namnförslag

Gamla Uppsala
Namngivningsnämnden föreslår kvartersnamnen Asgård och Midgård.

Se karta med namnförslag på kvarter i Gamla Uppsala  (PDF, 256 KB)

 

Namn på gång- och cykelvägar i Storvreta

Namngivningsnämnden föreslår gång- och cykelvägsnamnen Himmelsbanan, Molnbanan, Planetbanan och Skymningsbanan.

Se karta med namnförslagen på gång- och cykelvägarna i Storvreta (PDF, 964 KB)

 

Kvarngärdet 60:1 
Namngivningsnämnden föreslår kvartersnamnen Mittskeppet och Sidoskeppet.

Se karta med namnförslag på kvarter i Kvarngärdet (PDF, 2 MB)

 

Namn på gång- och cykelvägar, etapp 4
Namngivningsnämnden föreslår gång- och cykelvägsnamnen von Bahrska banan och Skogsvägsbanan.

Se karta med namnförslaget von Bahrska banan (PDF, 1 MB)

Se karta med namnförslaget Skogsvägsbanan (PDF, 783 KB)

 

Norra Kapellgärdet, Kvarngärdet
Namngivningsnämnden föreslår kvartersnamnet Dopfunten.

Se karta med namnförslagen på kvarter i Norra Kapellgärdet (PDF, 2 MB)

 

Namn på vägar i Centrala Ulleråker
Namngivningsnämnden föreslår vägnamnen Bergtrollsvägen, Fylgiavägen, Poetens väg, Morgondrömsvägen och Titaniavägen.

Se karta med namnförslag på vägar i centrala Ulleråker (PDF, 5 MB)

 

Årta torg
Namngivningsnämnden föreslår kvartersnamnen Brytbönan, Kikärtan, Silverlöken, Spetskålen och Vaxbönan samt torgnamnet Årsta torg.

Se karta med namnförslagen på kvarter och torg i Årsta (PDF, 358 KB)