Namngivningsförslag 29 juni–23 juli 2018

Namngivningsnämnden ställer ut namnförslag på ett hundbad, en plats, ett torg och tre parker i Björklinge, kvarteret Konduktören och Södra Gunsta.

Lämna in synpunkter på namnförslagen senast 23 juli 2018.

 

Hundbad i Björklinge

Skriv dina synpunkter i textfältet under respektive namnförslag.

Plats i kvarteret Konduktören

Skriv dina synpunkter i textfältet under respektive namnförslag.

Parker i Södra Gunsta (etapp 1)

Skriv dina synpunkter i textfältet under respektive namnförslag.

Torg i Södra Gunsta (etapp 2)

Skriv dina synpunkter i textfältet under respektive namnförslag.

Kontaktuppgifter

Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Namngivningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna hantera synpunkter på namnförslag. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.