Avslutad dialog

Medborgardialog om Gränbyparken

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

17 juni 2017, 00:00 till

25 september 2017, 00:00

Sammanfattning

Kommunen arbetar med att ta fram ett underlag för hur Gränbyparken ska utvecklas och stärkas som park och mötesplats. Vi vill veta vad du tycker är bra med parken, och vad som kan bli bättre. Synpunkterna kommer vara en del i underlaget för parkens utveckling.

Beskrivning

Vi blir fler i Uppsala och våra stadsdelar utvecklas ständigt. I takt med att området runt Gränbyparken utvecklas vill vi bevara, utveckla och stärka parkens kvaliteter som en plats för aktivitet, lugn och möten mellan människor – både lokalt och för staden som helhet.

Kommunen arbetar just nu med att ta fram ett underlag för hur Gränbyparken kan utvecklas genom till exempel nya promenad- och cykelvägar och andra åtgärder som succesivt kan förbättra parken.

Nu vill vi vet vad du tycker om Gränbyparken: 

  • vad saknas?
  • vad är bra med parken?
  • vad kan bli bättre?

Ta chansen och berätta vad du tycker! 

Lämna in synpunkter

Du kan lämna in synpunkter om Gränbyparken på olika sätt under sommaren och hösten. De inkomna synpunkterna kommer att fungera som en del av underlaget i parkens kommande program.

Fyll i webbenkäten

Du kan skicka in dina synpunkter direkt via vår enkät.

Mejla dina synpunkter

Du kan också mejla in dina synpunkter till granbyparken@uppsala.se.

Kom ihåg att skriva:

  • hur gammal du är
  • vilket område du bor i
  • vad just du tycker är bra, vad kan bli bättre eller om du har någon annan synpunkt eller idé.

Dialog i Gränby hjärta 

Lördag 16 september finns vi på plats i Gränby hjärta för att ta del av era tankar och idéer för Gränbyparken. 

Datum: 16 september
Tid: 11.00–15.00