Resultat av dialog

Lämna förslag på utformning av torget vid nya Studenternas IP

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Sammanställning av resultat

Läs sammanställningen av inkomna tips och idéer på sportfastigheter.se

Kort om resultatet

Totalt deltog cirka 1 000 personer i dialogen. 

De inkomna förslagen kunde delas in i fem huvudkategorier:

 • Plats för aktiviteter
  47% vill att området ska ha plats för aktiviteter, sport, lek och uteserveringar, som exempelvis skatepark, utegym, utomhusbio, hinderbana, danspaviljong, badplats, café, restaurang och samlingsplats för alla åldrar.
 • Arenan och gräset
  27% vill bland annat ha en mer öppen arena, offentliga toaletter och behålla naturgräs på arenan.
 • Trafik
  14% föreslår att vi till exempel bygger fler cykelställ, bättre parkeringslösningar och plats för evenemangsbussar.
 • Arkitektur och utformning
  9% vill utforma torget med bland annat bra belysning, grillplatser, sittplatser, ett öppet stråk längs ån, platser för mobilladdning, fritt WiFi och fontäner och konst i området
 • Övrigt
  3% lämnade övriga synpunkter med önskemål om att till exempel bygga ett hotell i området, fler broar över Fyrisån och en supportshop för Sirius.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

19 oktober 2016, 01:00 till

2 maj 2017, 10:00

Sammanfattning

2020 ska nya Studenternas IP stå klar. Förutom en ny fotbollsarena, restaurang, café, gym, butiker och kontor ska området få ett helt nytt torg. Just nu samlar vi in förslag och idéer på hur vi ska utforma torget.

Beskrivning

Uppsalas nya mötesplats 

Att arenan ska byggas är redan beslutat. Men hur vi ska utforma torget är inte bestämt.

Kommunen och Sportfastigheter vill få in förslag på hur vi ska forma Uppsalas nya mötesplats och fylla torget med människor, liv och lek. Vad tycker du är viktigt att skapa utrymme för på torgområdet?

Inlämnade tips och idéer

Se ett urval av de synpunkter som vi fått in.

Dialogen är nu avslutad. Sportfastigheter bearbetar alla tips och idéer för att se vad som kan implementeras inom området för Södra Åstråket som sträcker sig från stadsträdgården till Kap. Alla önskemål kommer inte kunna tillgodoses men vi tar med oss underlaget i arbetet med den framtida uveckling av området.