Resultat av dialog

Hur vill du att Gottsundaområdet ska förnyas och utvecklas?

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

De boende i Gottsunda i dag tycker om sin närmiljö och värderar naturen väldigt högt, bland annat de höga tallarna, vattnet och promenadstråk. De uppskattar också Gottsunda centrum som plats.

I framtiden vill man utveckla sina grönområden, ha fler mötesplatser med aktiviteter för alla, ha fler kultur- och fritidsaktiviteter, butiker och mötesplatser och känna en ökad trygghet och säkerhet.

Läs mer om resultatet av enkätundersökningen på bygg.uppsala.se.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

6 november 2015, 00:00 till

23 november 2015, 00:00

Sammanfattning

Gottsundaområdet står inför förnyelse och utveckling. Uppsala kommun tar nu ett helhetsgrepp om utvecklingen i området. Innan planeringen startar vill vi veta vad du tycker. Hur upplever du Gottsundaområdet idag och vilken är din vision för framtiden? Berätta och svara på fyra enkla frågor!

Beskrivning

Gottsundaområdet (Gottsunda och Valsätra) växte framförallt fram under 60- och 70-talen. Tiden går och behoven förändras. Nu utvecklar vi området för nya tider! När Uppsala växer så att det knakar behöver vi tänka stort och Gottsunda är ett av våra fokusområden. En möjlig stadsnod med goda förbindelser, blomstrande handel, kultur, service, sport och friluftsliv – mitt i Uppsalas expansiva Södra staden.

Lördag 7 november var politiker och tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen på plats i Gottsunda centrum för att lyssna på tankar och frågor om Gottsunda nu och i framtiden. Framåt våren kommer kommunen tillbaka för att berätta mer om visioner och förslag för framtiden i Gottsundaområdet. Dessutom kan du alltid nå oss på facebook.com/uppsalakommun och uppsala.se/gottsunda.