Pågående dialog

Förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna - samråd

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna är på samråd under perioden 2 mars–30 april 2020. Under samrådet kan du lämna synpunkter på förslaget. Förslaget omfattar Bergsbrunna, Sävja, Vilan, Nåntuna med flera. Planen ska vara vägledande i kommande utveckling av området som ska få 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser fram till år 2050. Den fördjupade översiktsplanen är det första steget i en omfattande planerings- och utbyggnadsprocess för att utveckla en attraktiv och hållbar stadsmiljö i de sydöstra stadsdelarna.

Så här gör du

Lämna synpunkter via webbformulär

eller

E-posta till
sydostra@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Stationsgatan 12
753 75 Uppsala

Skriv "Yttrande Sydöstra, diarienummer KSN-2017-0007" på kuvertet och i brevet.

Beskrivning

Ta del av förslaget till fördjupad översiktsplan

Ta del av förslaget och alla bilagor på www.uppsala.se/sydostra

Där kan du också se en film och en digital 3D-modell som beskriver förslaget. Du kan även läsa en kortare version av förslaget på svenska, engelska, arabiska, persiska och sorani.

Förslaget finns även i tryckt format på följande platser:

Samrådsmöten

Måndag 23 mars - digitalt samrådsmöte

Det fysiska mötet som var planerat 23 mars är inställt för att minska risken för spridning av Covid-19 (coronaviruset). Istället ordnar vi ett digitalt samrådsmöte, ett webbinarium, där vi presenterar förslaget och där du har möjlighet att ställa frågor. 

Läs mer om webbinariet och hur du anmäler dig till det på uppsala.se/sydostra

Onsdag 15 april

Tid:18.00–19.00, presentation av förslaget.
Plats: Uppsalarummet, Stationsgatan 12 (hitta på karta)

Under rådande situation kan mötet 15 april behöva ställas in eller genomföras digitalt som webbinarium. Vi informerar i så fall om det i god tid på den här sidan.