Avslutad dialog

Detaljplan för södra Gunsta etapp 2

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

27 januari 2017, 00:01 till

11 mars 2017, 00:01

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Södra Gunsta. Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 400 bostäder, skolor, centrumfunktioner och parkytor i ett läge nära Uppsala stad och i direkt anslutning till naturen.

Beskrivning

Planområdet är beläget cirka en mil öster om Uppsala längs väg 281, direkt söder om bostads- området Bärby äng.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 400 bostäder, skolor, centrumfunktioner och parkytor i ett läge nära Uppsala stad och i direkt anslutning till naturen. Området planeras med en variation av boendetyper och med en struktur där både en levande stadsgata och lugna grönområden ryms inom korta avstånd. 

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se