Resultat av dialog

Detaljplan för Studentvägen – granskning

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 1 juni 2017.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

20 februari 2017, 00:00 till

13 mars 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Studentvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en komplettering av befintliga studentbostadsfastigheter med cirka 350 nya studentlägenheter. Planen kommer också att möjliggöra kompletterande serviceverksamheter för studentbostadsområdet som till exempel närbutik för livsmedel, restaurang, samlingslokal, kontorsändamål och förskoleverksamhet med mera.

Beskrivning

Planområdet ligger inom stadsdelen Kåbo och består av kvarteren Kandidaten och Licentiaten. Kvarteren omsluts av gatorna Helsingforsgatan, S:t Johannes-gatan, Krongatan, Ekebyvägen och Tartugatan. Området ligger cirka 1,5 kilometer sydväst om Stora torget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en komplettering av befintliga studentbostadsfastigheter med cirka 350 nya studentlägenheter. Planen kommer också att möjliggöra kompletterande serviceverksamheter för studentbostadsområdet.