Avslutad dialog

Detaljplan för Studenternas IP, samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

3 oktober 2016, 01:00 till

14 november 2016, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny och modern idrottsarena inom det område där Studenternas idrottsplats ligger idag.

Beskrivning

Området ligger utmed Fyrisån i centrala Uppsala. Området avgränsas av Stadsträdgården, Sjukhusvägen, Ulleråkersvägen, Studenternas vinterarena och Fyrisån.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny och modern idrottsarena inom det område där Studenternas idrottsplats ligger idag. Idrottsanläggningen ska utformas för fotboll och inriktningen är att bygga för en publikkapacitet på minst 8 000 sittande åskådare, tillhörande verksamheter och byggrätter för bland annat idrott, centrumverksamhet och kontor.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se