Avslutad dialog

Detaljplan för Rickomberga 29:1 m fl, kvarteret Pumpen

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

28 april 2017, 09:00 till

19 maj 2017, 23:59

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 90 nya bostäder, i ett kvarter som idag hyser en bensinstation, och att stärka S:t Johannesgatan med en mer stadsmässig karaktär och lokaler för verksamheter.

Beskrivning

Planområdet ligger i västra Uppsala, cirka 2 kilometer från centralstationen. Planområdet avgränsas av Klangs gränd i norr och S:t Johannesgatan i söder.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 90 nya bostäder, i ett kvarter som idag hyser en bensinstation, samt att stärka S:t Johannesgatan med en mer stadsmässig karaktär och lokaler för verksamheter.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se