Avslutad dialog

Detaljplan för Rackarberget

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

20 februari 2017, 00:00 till

3 april 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Rackarberget. Syftet med detaljplanen är göra en komplettering av den befintliga bostadsbebyggelsen i Rackarberget möjlig och att utveckla den kommersiella och offentliga servicen inom planområdet. Förutom bostäder ger detaljplanen också möjlighet till centrumverksamhet, handel samt förskola.

Beskrivning

Planområdet ligger i den västra delen av staden. Planområdet avgränsas av Luthagsesplanaden, Rackarbergsgatan och S:t Johannesgatan samt Gamla Studentstaden.

Syftet med detaljplanen är möjliggöra en komplettering av den befintliga bostadsbebyggelsen i Rackarberget och att utveckla den kommersiella och offentliga servicen inom planområdet. Förutom bostäder möjliggörs därför även centrumverksamhet, handel samt förskola. Planunderlaget redovisar en utbyggnad som innebär cirka 450 nya studentlägenheter.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se