Avslutad dialog

Detaljplan för Rackarberget - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

18 december 2017, 09:00 till

22 januari 2018, 23:59

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är möjliggöra en komplettering av den befintliga bostadsbebyggelsen i Rackarberget och att utveckla den kommersiella och offentliga servicen inom planområdet.

Beskrivning

Planområdet  ligger i den västra delen av Uppsala. Det avgränsas av Luthagsesplanaden, Rackarbergsgatan och S:t Johannesgatan samt Gamla Studentstaden.

Förutom bostäder möjliggörs också centrumverksamhet, handel samt förskola. Planunderlaget redovisar en utbyggnad som innebär cirka 450 nya studentlägenheter.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.