Avslutad dialog

Detaljplan för nytt kyllager på del av Boländerna 13:2, samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

14 oktober 2016, 01:00 till

25 november 2016, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ett 36 meter högt kyllagertorn med vatten för fjärrkyla. Tornet ska ligga intill Vattenfalls anläggning i Boländerna.

Beskrivning

Området ligger i det sydvästra hörnet av kvarteret Brännugnen. 

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ett 36 meter högt kyllagertorn med vatten  för fjärrkyla. Tornet ska ligga intill Vattenfalls anläggning i Boländerna och vara arkitekturiskt utformad.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se