Avslutad dialog

Detaljplan för nytt kraftvärmeverk i Boländerna – granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för nytt kraftvärmeverk i Boländerna. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt kraftvärmeverk intill det befintliga.

Beskrivning

Planområdet ligger i Boländerna, sydväst om korsningen Bolandsgatan/Stålgatan.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.