Avslutad dialog

Detaljplan för nytt kraftvärmeverk i Boländerna – granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

2 mars 2018, 00:00 till

23 mars 2018, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för nytt kraftvärmeverk i Boländerna. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt kraftvärmeverk intill det befintliga.

Beskrivning

Planområdet ligger i Boländerna, sydväst om korsningen Bolandsgatan/Stålgatan.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.