Lämna synpunkter på detaljplan för ny skola i Gottsunda - samråd

Detaljplan för ny skola i Gottsunda - samråd

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Fyll i ditt för- och efternamn
Lämna dina synpunkter i fälten här nedan.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget under samråd och/eller granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Du behöver därför fylla i namn, samt adress eller e-post tillsammans med dina synpunkter.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att hantera synpunkter på detaljplanen. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.