Avslutad dialog

Detaljplan för Norra kapellgärdet

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

15 december 2016, 14:16 till

12 januari 2017, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bygget av nya bostadskvarter i den norra delen av Kapellgärdet. Kvarteren är tänkta att avsluta omvandlingen av Kapellgärdet från ett område med småindustri och kontor till ett område med bostäder.

Beskrivning

Planområdet ligger centralt i stadsdelen Kapellgärdet och omgärdas av Gamla Uppsalagatan i norr, Vattholmavägen i öster, järnvägen i väster och Portalgatan i söder.

Detaljplanen är tänkt att möjliggöra bygget av cirka 600 lägenheter och två mindre förskolor i bottenvåningen på kvarteren. Detaljplanen gör det också möjligt att bygga ett vårdboende inom planområdet.

Den nya bebyggelsen ska genomföras på mark där det idag står två kontorshus som planen föreslår ska rivas. De nya byggnaderna är tänkta att vara mellan fem och åtta våningar.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se