Avslutad dialog

Detaljplan för Luthagen 9:1 – granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Luthagen 9:1. Syftet med detaljplanen är att komplettera stadsdelen genom att bebygga fastigheten Luthagen 9:1 med två mindre flerbostadshus.

Beskrivning

Planområdet består av fastigheten Luthagen 9:1 och är en del av kvarteret Hemfrid. Fastigheten avgränsas av Norrlandsgatan, Jumkilsgatan, samt fastigheterna Luthagen 9:10, 9:12, 9:11 och 9:2.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.