Avslutad dialog

Detaljplan för Luthagen 9:1 – granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

9 februari 2018, 00:00 till

23 februari 2018, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Luthagen 9:1. Syftet med detaljplanen är att komplettera stadsdelen genom att bebygga fastigheten Luthagen 9:1 med två mindre flerbostadshus.

Beskrivning

Planområdet består av fastigheten Luthagen 9:1 och är en del av kvarteret Hemfrid. Fastigheten avgränsas av Norrlandsgatan, Jumkilsgatan, samt fastigheterna Luthagen 9:10, 9:12, 9:11 och 9:2.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.