Avslutad dialog

Detaljplan för Löten 1:12 – samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

14 oktober 2016, 01:00 till

25 november 2016, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att bekräfta den befintliga markanvändningen så att fastighetsbildning kan genomföras på området. Området ligger i Löten mellan Tycho Hedéns väg och Stagneliusgatan.

Beskrivning

Området ligger i Löten mellan Tycho Hedéns väg och Stagneliusgatan.

Detaljplanens syfte är att bekräfta den befintliga markanvändningen så att fastighetsbildning kan genomföras på området.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se