Resultat av dialog

Detaljplan för Linnéträdgården, servicebyggnad

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Plan- och byggnadsnämnden har antagit detaljplan för servicebyggnad i Linnéträdgården. Planen gör det möjligt att bygga en ny servicebyggnad i Linnéträdgården och göra trädgården tillgänglighetsanpassad. Målet är att kunna erbjuda besökarna en entrébyggnad som innehåller butik och biljettförsäljning, kafé med sittplatser inom- och utomhus samt tillgång till toaletter. Servicebyggnadens byggarea blir cirka 300 kvadratmeter varav cirka 80 kvadratmeter är öppenarea.

Se detaljplanen som vunit laga kraft.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

11 oktober 2016, 01:00 till

1 november 2016, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny servicebyggnad i Linnéträdgården och tillgänglighetsanpassa trädgården.

Beskrivning

Planområdet ligger i kvarteret Örtedalen, i norra delen av Uppsalas stadskärna, i korsningen mellan Svartbäcksgatan och Linnégatan.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny servicebyggnad i Linnéträdgården och tillgänglighetsanpassa trädgården.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se