Avslutad dialog

Detaljplan för kvarteret Seminariet - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

18 mars 2019, 00:01 till

6 maj 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd 18 mars till och med 6 maj 2019. Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 110 lägenheter med lokaler i bottenvåningen samt en stor allmän park.

Beskrivning

Planområdet är beläget i västra delen av staden cirka 1,5 kilometer från Stora torget. Planområdet avgränsas av järnvägen i söder, Prästgatan i väster samt Fyrisvallsgatan/Ringgatan i öster.

Informationsmöte

Datum: 8 april 2019
Tid: 18.0020.00
Plats: Sverkerskolans matsal (Sysslomansgatan 34, 752 27 Uppsala)

Hitta till Sverkerskolan

 

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se