Pågående dialog

Detaljplan för kvarteret Sala i centrala staden - samråd

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd från och med 1 oktober till och med 12 december 2019. Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av kontors- och affärsytorna i centrum i ett attraktivt läge nära Resecentrum och Stora torget.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Kvarteret Sala ligger i Uppsalas stadskärna och omges av gatorna Vaksalagatan, Kungsgatan, Smedsgränd och Dragarbrunnsgatan.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se