Avslutad dialog

Detaljplan för Kvarteret Luthagsstranden

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

27 september 2016, 01:00 till

18 oktober 2016, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att bygga nya bostäder inom kvarteret enligt nuvarande markanvisning.

Beskrivning

Området ligger cirka en kilometer norr om Uppsala centrum, i främre delen av Luthagen. Det avgränsas av Luthagsesplanaden, Götgatan, Ringgatan, järnvägen (Dalabanan) och Fyrisån.

Detaljplanens syfte är att bygga nya bostäder inom kvarteret enligt nuvarande markanvisning. De nya bostäderna föreslås byggas längs med Luthagsesplanaden som en komplettering av nuvarande bebyggelsestruktur.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se