Avslutad dialog

Detaljplan för kvarteret Dagfrid - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

9 april 2019, 00:00 till

2 maj 2019, 23:59

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en något större livsmedelsbutik samt säkerställa hög arkitektonisk kvalitet. Detaljplanen var på samråd 9 april–2 maj.

Beskrivning

Planområdet ligger i korsningen Ringgatan/Jumkilsgatan i Luthagen.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se