Avslutad dialog

Detaljplan för Kvarngärdet 28:3 - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

13 november 2017, 00:00 till

27 november 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Kvarngärdet 28:3. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varsam påbyggnad av det befintliga kontorshuset inom fastigheten.

Beskrivning

Planområdet ligger i korsningen Väderkvarnsgatan och S:t Olofsgatan i Uppsalas centrala delar.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.