Avslutad dialog

Detaljplan för Kåbo 49:1, samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

22 juni 2017, 00:00 till

11 september 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Kåbo 49:1. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt med fler lägenheter i fastigheten, än de fyra som är tillåtna enligt den gällande detaljplanen.

Beskrivning

Planområdet omfattar fastigheten Kåbo 49:1, i korsningen Villavägen-Banérgatan.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.