Avslutad dialog

Detaljplan för Glimmerns förskola, granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

12 april 2017, 08:00 till

3 maj 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Glimmerns förskola. Detaljplanens syfte är att ändra den tillåtna markanvändningen så det kommunala bolaget Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda den mark de förvärvat. Förskolan ska också kunna växa, förskolegården utvidgas och förskolebyggnaden uppföras i två våningar.

Beskrivning

Planområdet ligger i stadsdelen Eriksberg mellan Rödbergsvägen och Glimmervägen. Avståndet till Stora torget i centrala Uppsala är ca 3 km.

Detaljplanen syftar till att ändra den tillåtna markanvändningen så det kommunala bolaget Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda den mark de förvärvat i samband med bolagets bildande. Syftet är också att förskolan på lång sikt ska kunna växa och rymma fler förskolebarn. Förskolegården ska kunna utvidgas och förskolebyggnaden ska kunna uppföras i två våningar.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.