Avslutad dialog

Detaljplan för Gamla Uppsala 42:14 - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på granskning 21 mars till och med 11 april 2019. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra restaurangverksamhet inom fastigheten.

Beskrivning

Planområdet ligger i korsningen Vattholmavägen och Iduns väg, cirka 5 kilometer från Stora torget i centrum.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se