Avslutad dialog

Detaljplan för Gamla Uppsala 42:14 - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

21 mars 2019, 00:01 till

11 april 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på granskning 21 mars till och med 11 april 2019. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra restaurangverksamhet inom fastigheten.

Beskrivning

Planområdet ligger i korsningen Vattholmavägen och Iduns väg, cirka 5 kilometer från Stora torget i centrum.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se