Avslutad dialog

Detaljplan för Gamla Uppsala 21:20, del av

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

5 september 2016, 09:00 till

17 oktober 2016, 00:00

Sammanfattning

Detaljplanens gör det möjligt att bygga 177 nya bostäder i form av smålägenheter med plats för butiksverksamheter i bottenvåningarna.

Beskrivning

Planområdet ligger i stadsdelen Nyby, cirka 3,5 kilometer norr om Uppsala centrum. Planen gör det möjligt att bygga lägenheter i två till sju våningar och förändra Gamla Uppsalagatans gaturum.

Enligt förslaget finns det utrymme att bygga trädalléer, kantstensparkeringar och gång- och cykelbana på båda sidor om körbanan.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se