Avslutad dialog

Detaljplan för för Kvarngärdet 64:2 – samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

26 september 2017, 00:00 till

7 november 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Kvarngärdet 64:2. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av ett vård- och omsorgsboende i fyra våningar med sammanlagt cirka 70 lägenheter. Planen medger även en förlängning av Sportfältsvägen som en del i en framtida kvartersstruktur i närområdet.

Beskrivning

Planområdet tillhör stadsdelen Kvarngärdet. Avståndet till Uppsala Resecentrum är cirka 2 kilometer.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.