Avslutad dialog

Detaljplan för Fålhagen IP

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

15 september 2016, 01:00 till

27 oktober 2016, 23:00

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att ändra ändamålet med området så att Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB kan planera för en sportanläggning i området.

Beskrivning

Området ligger i södra delen av Fålhagen mellan Fålhagsleden och Fålhagsgatan. Avståndet till Uppsala centralstation är mindre än en kilometer.

Det kommunala bolaget planerar att bygga en idrottsplats med sportanläggning på marken. Detaljplanen ska även ge förutsättningar för att bygga fler lokaler som till exempel omklädningsrum.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se