Avslutad dialog

Detaljplan för Dragarbrunn 18:3, del av kvarteret Rådhuset

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

14 november 2016, 01:00 till

5 december 2016, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra fler markanvändningar i fastigheten och att fortsätta bedriva befintlig skolverksamhet.

Beskrivning

Planområdet utgörs av fastigheten Dragarbrunn 18:3 som ligger i centrala Uppsala i direkt anslutning till Gamla torget.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra fler markanvändningar inom befintlig fastighet och att fortsätta bedriva befintlig skolverksamhet, men inte förskola eller grundskola. Bestämmelsen handel ersätts av den mer flexibla markanvändningen centrum.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se